08/07/2023

Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου

του Στράτου Στρατηγάκη Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των […]
08/07/2023

Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου

του Στράτου Στρατηγάκη Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 2ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των […]
08/07/2023

Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 1ου Πεδίου

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο […]
08/07/2023

Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 1ου Πεδίου

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο […]
08/07/2023

Μέγιστη και Ελάχιστη ΕΒΕ όλων των Πεδίων και των Ειδικών μαθημάτων

Πίνακας 1: Μέσος Όρος Μαθημάτων και min και max ΕΒΕ Τμήματος 1ο Πεδίο 2021 2022 2023 Γλώσσα 12,31 12,77 13,39 Αρχαία 10,43 10,93 10,86 Ιστορία 10,15 […]