Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

20-07-23 Υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και
Αθλητισμού ανακοινώνεται ότι, οι υποψήφιοι με την κατηγορία των σοβαρών
παθήσεων μπορούν να πληροφορούνται την έγκριση ή απόρριψη του μηχανογραφικού
τους δελτίου και των επισυναπτόμενων δικαιολογητικών, μέσω της
ηλεκτρονικής εφαρμογής https://exams-severeillness.it.minedu.gov.gr
ή μέσω αντίστοιχου συνδέσμου στην κεντρική ιστοσελίδα του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων, από σήμερα Πέμπτη 20/7/2023 μέχρι και τη
Παρασκευή 21/7/2023 .

Για την εισαγωγή τους στην ανωτέρω ηλεκτρονική
εφαρμογή οι υποψήφιοι θα χρησιμοποιήσουν τα ίδια e-mail (αναγράφεται στο
Μηχανογραφικό Δελτίο) και password με εκείνα της υποβολής του
Μηχανογραφικού Δελτίου σοβαρών παθήσεων(5%).

Οι υποψήφιοι των οποίων το μηχανογραφικό δελτίο
έγινε δεκτό, οφείλουν να ελέγξουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο, Όνομα, Όνομα πατρός, Όνομα μητρός, Έτος γέννησης ΑΔΤ) και του βαθμού
απολυτηρίου, που έχουν καταχωρισθεί στο Μηχανογραφικό τους Δελτίο.

Στους υποψηφίους δεν έχουν στην κατοχή τους
το password ή που δεν θυμούνται το password που χρησιμοποίησαν για την
υποβολή του Μηχανογραφικού τους Δελτίου, θα παρέχεται η δυνατότητα υπενθύμισης
του κωδικού μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Τονίζεται ότι, όπου στην ηλεκτρονική εφαρμογή
ζητείται συμπλήρωση email, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το email που αναγράφεται το
Μηχανογραφικό Δελτίο.


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας