Τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα Εξεταστικά Κέντρα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Τα Εξεταστικά Κέντρα


Πηγή : Οδηγός Σταδιοδρομίας